alt

 

                                           Tieši Latvijai ticis

                                                            Visskaistākais debesu jums,

                                                    Jo savu skaistāko zemi

                                                    Dievs ir atdevis mums.

                                                                   /L.Vāczemnieks/

 

alt

 

PRIECĪGUS LATVIJAS VALSTS
DZIMŠANAS DIENAS SVĒTKUS!

 

LATVIJAS VALSTS SVĒTKU PASĀKUMI RĪGAS 94. VIDUSSKOLĀ

 

Rīgas 94.vidusskolas 8.-12.klasēm sadarbībā ar RCB filiālbibliotēku "Zemgale" tikšanās

ar Zemessardzes Studentu Bataljona pārstāvjiem

alt 

alt

 

   03.11.16. 


Rīgas 94.vidusskolā – vecāku diena.

      Laikā no 18.00 līdz 20.00 būs iespēja individuāli tikties

ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.

     

Lūgums iepriekš pieteikties, nosūtot vēstuli e-klasē

tiem skolotājiem, ar kuriem vēlaties tikties.

    

  Būsiet gaidīti!

 

                                                                     Skolas administrācija.

 

alt

Karjeras nedēļa - 2016

10.10.16. – 21.10.16.

2016. gadā Karjeras nedēļas tēma

"ES BŪŠU darba tirgū"

Karjeras nedēļas ideja un mērķis

Palīdzēt skolēniem:

  • izzināt sevi, profesijas (darba tirgu), izglītības iespējas;
  • veicināt karjeras vadības prasmju apguvi;
  • pieņemt savlaicīgus, apzinātus un reālus karjeras lēmumus  atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Veicināt skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties

Aktualizēt karjeras atbalsta lomu skolās:

  • veicināt skolēnu izpratni par saikni starp skolā iegūto izglītību un karjeras iespējām pēc skolas beigšanas (mācību turpināšana un darbs);
  •  
  • veicināt skolēnu motivāciju mācīties, vispusīgi pilnveidoties.

Rīgas 94.vidusskolas karjeras nedēļas 2016 plāns 

 

.alt

 
Vairāk rakstu...