Ir brīvas vietas 1. - 12.klasēs.

Piedāvājam:

 

  • daudzveidīgas mācību programmas
  • interesantas interešu izglītības programmas
  • daudzpusīgas iespējas sporta nodarbībām skolas sporta zālēs, trenažieru zālē, futbola laukumā

 


Dokumentu pieņemšana katru darba dienu no plkst. 8.30 - 15.00. Līdzi jāņem liecība, apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts, personu apliecinošs dokuments.

 


 

 

9:30 - 9:50
2. līdz 11. klases pulcējas pagalmā aiz skolas norādītajās vietās pie sava klases audzinātāja
1 A;B un 12 A;B klases un klašu audzinātāji pulcējas 1. stāva vestibilā.

9:50
Gājiens uz laukumu skolas priekšā.

10:00
Svinīgais pasākums.

10:45
2010./2011.m.g. pirmā mācību stunda - klases stunda.

 

Augusta mēnesī uzsākti remonta darbi ERAF finansētās 3.1.3.1.aktivitātes ietvaros dabaszinātņu kabinetos. Ir pamats uzskatīt, ka uz mācību gada sākumu plānotie remontdarbi nebūs pabeigti, tomēr mācību process netiks traucēts.