alt

Karjeras nedēļa - 2016

10.10.16. – 21.10.16.

2016. gadā Karjeras nedēļas tēma

"ES BŪŠU darba tirgū"

Karjeras nedēļas ideja un mērķis

Palīdzēt skolēniem:

  • izzināt sevi, profesijas (darba tirgu), izglītības iespējas;
  • veicināt karjeras vadības prasmju apguvi;
  • pieņemt savlaicīgus, apzinātus un reālus karjeras lēmumus  atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Veicināt skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties

Aktualizēt karjeras atbalsta lomu skolās:

  • veicināt skolēnu izpratni par saikni starp skolā iegūto izglītību un karjeras iespējām pēc skolas beigšanas (mācību turpināšana un darbs);
  •  
  • veicināt skolēnu motivāciju mācīties, vispusīgi pilnveidoties.

Rīgas 94.vidusskolas karjeras nedēļas 2016 plāns 

 

.alt

 

Aicinām  skolēnu  vecākus uz
KOPSAPULCI!
Jaunā macību gada aktualitātes.


1.- 6. klašu vecākus  -  7.septembrī
7.-12. klašu vecākus  - 14.septembrī
plkst. 18.30 skolas aktu zālē


Pēc kopsapulces notiks klašu vecāku sapulces.


Skolas administrācija
 

 

alt 

  Kā sarkani lukturi sērmūkši spīd, -
  Līkst zari no ķekaru svara.
  Un resnulim ozolam zīles krīt.
  Ak, Dievs! Kāda rudenim vara!
                 (I. Vīksniņa - Driķe)

 

  Skolas 2016./2017.mācību gada sākuma

svinīgā norise

1. septembrī 

10:00 -10:20  Pulcēšanās skolas iekšpagalmā.
 Pirmklasnieki pulcējas plkst.10:00 pie savām klases audzinātājām.

10:25 -10:30    Gājiens uz laukumu skolas priekšā.
10:30
-10:50    Svinīgais pasākums.
11:00 -11:40    Klases stunda.

11:00               1.klašu vecāku tikšanās ar skolas direktoru aktu zālē

Veiksmīgu jauno mācību gadu!

Administrācija

 

Kārtība uzņemšanai 10.-11.klasēs 2016./2017.mācību gadam.

Piesakoties mācībām vidusskolā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) vecāku iesniegums;
2) apliecība par pamatizglītību, gada un eksāmenu sekmju izraksts;
3) skolēna medicīniskā karte 026/u.


Papildus informācija pa tālr. 67672700 vai 67675805.

 

alt

No pirmā zvana, pirmā sola,

No klases, kas jau gaida mūs,

Vēl pirmie draugi, pirmā skola

Uz visu mūžu prātā būs.

 

Izlaiduma svinīgie pasākumi

10.jūnijā

9. klasēm  –  plkst. 16.00

12. klasei  –  plkst. 18.30

Rīgas 94.vidusskolas aktu zālē

 
Vairāk rakstu...