alt

 

   03.11.16. 


Rīgas 94.vidusskolā – vecāku diena.

      Laikā no 18.00 līdz 20.00 būs iespēja individuāli tikties

ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.

     

Lūgums iepriekš pieteikties, nosūtot vēstuli e-klasē

tiem skolotājiem, ar kuriem vēlaties tikties.

    

  Būsiet gaidīti!

 

                                                                     Skolas administrācija.

 

alt

Karjeras nedēļa - 2016

10.10.16. – 21.10.16.

2016. gadā Karjeras nedēļas tēma

"ES BŪŠU darba tirgū"

Karjeras nedēļas ideja un mērķis

Palīdzēt skolēniem:

  • izzināt sevi, profesijas (darba tirgu), izglītības iespējas;
  • veicināt karjeras vadības prasmju apguvi;
  • pieņemt savlaicīgus, apzinātus un reālus karjeras lēmumus  atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Veicināt skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties

Aktualizēt karjeras atbalsta lomu skolās:

  • veicināt skolēnu izpratni par saikni starp skolā iegūto izglītību un karjeras iespējām pēc skolas beigšanas (mācību turpināšana un darbs);
  •  
  • veicināt skolēnu motivāciju mācīties, vispusīgi pilnveidoties.

Rīgas 94.vidusskolas karjeras nedēļas 2016 plāns 

 

.alt

 

Aicinām  skolēnu  vecākus uz
KOPSAPULCI!
Jaunā macību gada aktualitātes.


1.- 6. klašu vecākus  -  7.septembrī
7.-12. klašu vecākus  - 14.septembrī
plkst. 18.30 skolas aktu zālē


Pēc kopsapulces notiks klašu vecāku sapulces.


Skolas administrācija
 

 

alt 

  Kā sarkani lukturi sērmūkši spīd, -
  Līkst zari no ķekaru svara.
  Un resnulim ozolam zīles krīt.
  Ak, Dievs! Kāda rudenim vara!
                 (I. Vīksniņa - Driķe)

 

  Skolas 2016./2017.mācību gada sākuma

svinīgā norise

1. septembrī 

10:00 -10:20  Pulcēšanās skolas iekšpagalmā.
 Pirmklasnieki pulcējas plkst.10:00 pie savām klases audzinātājām.

10:25 -10:30    Gājiens uz laukumu skolas priekšā.
10:30
-10:50    Svinīgais pasākums.
11:00 -11:40    Klases stunda.

11:00               1.klašu vecāku tikšanās ar skolas direktoru aktu zālē

Veiksmīgu jauno mācību gadu!

Administrācija

 
Vairāk rakstu...