altSkolas administrācija

 

Cienījamie vecāki !

05.11.15.  Rīgas 94.vidusskolā – vecāku diena.

   Laikā no 18.00 līdz 20.00 būs iespēja individuāli tikties ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.

      Lūgums iepriekš pieteikties, nosūtot vēstuli e-klasē tiem skolotājiem, ar kuriem vēlaties tikties.

      Būsiet gaidīti!                                        Skolas administrācija.

 

altŠogad Rīgā Karjeras nedēļa sāksies jau 5. oktobrī!

Skolas pasākumu plāns

Karjeras nedēļa notiks no 12. līdz 16. oktobrim vienlaikus 19 Latvijas pilsētās un novados. Karjeras nedēļas pasākumos ikvienam ir iespēja iepazīt dažādas profesijas un plānot savu nākotnes nodarbošanos. Karjeras nedēļa piedāvā tikties ar profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties radošajās darbnīcās un konkursos, kā arī laimēt balvas.

Karjeras nedēļas moto:

iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā

 

,,Atver profesijas durvis”

 

alt

 

alt

 

Ir atkal septembris.
Tāds rudenīgi saulains
Ar lapu krāsainību,
Miglainajiem rītiem.
Mēs atkal veram savas
Skolas durvis
Un ejam pretī daudz kam nezināmam.

 

Zinību diena - 1. septembrī
 plkst.10.30

Pasākuma norise:
alt

10:00 -  10:20  pulcēšanās skolas iekšpagalmā
10:20 -  10:30  gājiens uz laukumu skolas priekšā
10:30 -  10:50  Svinīgais pasākums
 
11:00             Klases stunda
 Pirmklasnieki pulcējas plkst.10:00 pie savām klases audzinātājām.

LIETUS GADĪJUMAM.

1.a, 1.b, 1.c, 10. ,12.klasei un pedagogiem, kuriem nav audzināmās klases:

10:30  Svinīgais pasākums aktu zālē  

11:00  Klases stunda

 2. – 9. un 11. klasei

10:30 - Klases stunda 

 Ikvienam vēlam jaunajā mācību gadā iegūt jaunas zināšanas, gudrību un labestību.
Lai veiksmīgas skolas gaitas!

Skolas administrācija

 

Kārtība uzņemšanai 10.klasē
2015./2016.mācību gadam

 Piesakoties mācībām vidusskolas 10.klasē jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1) skolēna personīgais iesniegums (aizpilda iesniedzot dokumentus);
2) apliecība par pamatizglītību, gada un eksāmenu sekmju izraksts;
3) skolēna medicīniskā karte 026/u ;

     Dokumentus skolēnu uzņemšanai vidusskolā 2015./2016.mācību gadam pieņems: 15. – 19.jūnijā  9.00 – 15.00 direktora vietnieku kabinetā (236.telpa) vai kancelejā.
Par papilduzņemšanu no 25.06.2015. interesēties skolas kancelejā no 9.00-15.00

Papildus informācija pa tālr. 67672700 vai 67675805

 
Vairāk rakstu...