alt

 

Ir atkal septembris.
Tāds rudenīgi saulains
Ar lapu krāsainību,
Miglainajiem rītiem.
Mēs atkal veram savas
Skolas durvis
Un ejam pretī daudz kam nezināmam.

 

Zinību diena - 1. septembrī
 plkst.10.30

Pasākuma norise:
alt

10:00 -  10:20  pulcēšanās skolas iekšpagalmā
10:20 -  10:30  gājiens uz laukumu skolas priekšā
10:30 -  10:50  Svinīgais pasākums
 
11:00             Klases stunda
 Pirmklasnieki pulcējas plkst.10:00 pie savām klases audzinātājām.

LIETUS GADĪJUMAM.

1.a, 1.b, 1.c, 10. ,12.klasei un pedagogiem, kuriem nav audzināmās klases:

10:30  Svinīgais pasākums aktu zālē  

11:00  Klases stunda

 2. – 9. un 11. klasei

10:30 - Klases stunda 

 Ikvienam vēlam jaunajā mācību gadā iegūt jaunas zināšanas, gudrību un labestību.
Lai veiksmīgas skolas gaitas!

Skolas administrācija

 

Kārtība uzņemšanai 10.klasē
2015./2016.mācību gadam

 Piesakoties mācībām vidusskolas 10.klasē jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1) skolēna personīgais iesniegums (aizpilda iesniedzot dokumentus);
2) apliecība par pamatizglītību, gada un eksāmenu sekmju izraksts;
3) skolēna medicīniskā karte 026/u ;

     Dokumentus skolēnu uzņemšanai vidusskolā 2015./2016.mācību gadam pieņems: 15. – 19.jūnijā  9.00 – 15.00 direktora vietnieku kabinetā (236.telpa) vai kancelejā.
Par papilduzņemšanu no 25.06.2015. interesēties skolas kancelejā no 9.00-15.00

Papildus informācija pa tālr. 67672700 vai 67675805

 

 

altNo pirmā zvana, pirmā sola,

No klases, kas jau gaida mūs,

Vēl pirmie draugi, pirmā skola

Uz visu mūžu prātā būs.

 

Izlaiduma svinīgie pasākumi

12.jūnijā

9. klasēm  –  plkst. 16.00

12. klasei  –  plkst. 18.30

 

 


 

altPĒDĒJĀ ZVANA SVĒTKI

9.A, 9.B  un 12. klasei

15.maijā

plkst.12.25 – 12.klases gājiens pa skolu

Plkst.12.40 – Svētku pasākums aktu zālē

 

 

altAr baltām ievu kupenām,
un tulpju svec
ēm košām.
Ar pienen
īšu zeltainām pļavām,
   un putnu dzies
ām skaļām.
Ar pirmo saules staru,
   un baltu
ķiršu zaru.
    N
āk pavasaris…

 

Ģimenes dienas svētku koncerts

13.maijā plkst.17.00

skolas aktu zālē

 Saulainus svētkus!

 


Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Zemgale”

 MŪSU LATVIJA!

Pasākums veltīts   Latvijas valsts Neatkarības
atjaunošanas 25. gadadienai


28. aprīlī plkst. 13.30

Pārdaugavas Mūzikas un Mākslas skolas Lielajā zālē


Sadarbībā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
 Tautas frontes muzeja nodaļu

Stāstīs politiķis, žurnālists, Latvijas Tautas frontes

pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns


 

 
Vairāk rakstu...