UZVĀRDS, VĀRDS

PRIEKŠMETS

KLASES

Beņķīte Margarita

Latv., mat.,  dabasz.,

soc.z.,viz.m., ētika, mājt.

2a

Beņķīte Margarita

Latv.

4a

Grūba Iveta

Latv.,mat., dabasz.,

soc.z.,viz.m., ētika, mājt.

3c

Grūba Iveta

Dabasz., mājt.

4a

Kušnere Ineta

Latv.,mat., soc.z.,viz.m., ētika, mājt.

1b

Kušnere Ineta

Latv.//  mājt.

4b // 4bc

Leitāne Gita

Latv., mat.,  dabasz., soc.z., ētika, mājt.

2b

Leitāne Gita

Latv., dabasz.

1b

Magone Inese

Latv., mat.,  dabasz., soc.z.,viz.m., ētika, mājt.

1a

Magone Inese

Viz.m.

2b, 4abc

Pārstrauta Guntra

Latv.,mat., soc.z.,viz.m., mājt.

1c

Pārstrauta Guntra

Latv.

4c, 5c

Priedīte Inga

Latv.,mat., dabasz.,

soc.z.,viz.m., ētika, mājt.

2c // 1b, 2c

Priedīte Inga

Dabasz.

1c, 4bc

Polmane Vineta

Latv.,mat., dabasz.,

soc.z.,viz.m., ētika, mājt.

3b

Polmane Vineta

Latv.

1a

Verne Iluta

Latv.,mat., dabasz.,

soc.z.,viz.m., ētika, mājt.

3a

Verne Iluta

Latv.

1c

Kaktiņa Solvita

Latviešu valoda un literatūra

5b, 6b, 9b, 11

Klieče Mairita

Latviešu valoda un literatūra

8ab, 9a, 12, 10

Grūba Iveta

Latv.

6a

Šaicāne Vija

Latviešu valoda un literatūra

7abc,5a

Grigore Dita

Angļu v. // mūzika

1abc, 2abc, 3abc, 4abc//4c

Millers Oskars

Angļu valoda

6ab, 7abc, 8ab

Ļuta Karolīna

Angļu valoda

5abc, 9ab, 10,  11, 12

Zalaka Olga

Krievu valoda

6ab, 7ab, 8b,  9a, 11

Zaharova Viktorija

Krievu valoda

7c, 8a,  9b, 10, 12

Doroņina Ludmila

Vācu valoda

6ab, 7ac, 8ab, 9ab, 10, 11, 12

Aurmane Inga

Informātika

5abc, 6ab, 7ac,  10

Brūzīte Iveta

Informātika

5abc, 6ab, 7abc

Podāne Ligita

Matemātika

5c, 8ab, 7ab

Muskare Dace

Matemātika

4ac, 5ab

Aurmane Inga

Matemātika

4b, 9ab

Komarovs Vladimirs

Matemātika

10

Sniķersproģe Inguna

Matemātika

6ab, 7c,  12, 11

Musts Māris

Latvijas vēsture, pasaules vēst. //

sociālās zin.

6ab, 7abc, 8ab, 9ab // 6a

Kalote Skaidrīte

Latvijas un pasaules vēsture

 10, 11, 12

Kalote Skaidrīte

Ekonomika

11

Kalote Skaidrīte

Filozofija, politika

12

Harju Ilze

Sociālās zinības

4acb, 5ab, 6b, 7abc, 8ab, 9ab

Plisko Anna

Psiholoģija

12

Porozova Dzintra

Ķīmija// veselības mācība

8ab,  9ab, 10, 11,12// 11

Cīrule Tatjana

Fizika

8ab, 9ab,10,11,12

Šīra Ivaise

Bioloģija

 7abc, 8ab, 9ab, 10, 11, 12

Šīra Ivaise

Dabaszinības

 5abc, 6ab

Brūzīte Iveta

Ģeogrāfija

7abc, 8ab, 9ab, 11

Reksne Aija

Kristīgā mācība // kulturoloģija

1abc, 2abc, 3abc // 10

Reksne Aija

Mājturība meitenēm

 5abc, 6ab, 7abc, 8ab, 9ab

Podāns Andris

Mājturība zēniem

 5abc, 6ab, 7abc, 8ab, 9ab

Sīmane-Ambaine Baiba

Vizuālā māksla

 5abc, 6ab, 7abc, 8ab, 9ab, 10

Dziedātāja Iveta

Mūzika

 5b

Tabors Dins

Mūzika

7abc, 8ab, 9ab

Bula Alta

Mūzika

 4ab, 5ac, 6ab

Strautmane Ināra

Mūzika

1abc, 2abc, 3abc

Berkina Antonija

Sports

 5ac, //  6ab,  8ab, 9ab meit.

Pļaviņa Iluta

Sports

12  //   10, 11 meit.

Vēvere Ivonna

Sports

1abc, 2abc, 3ab

Tašiņš Dainis

Sports

3c, 4abc, 5b, 7abc // 

6ab,8ab, 9ab, 10, 11 zēni