alt

 

Rīgas  94.vidusskolas 1.-4.klašu  matemātikas olimpiādes  rezultāti  2016./2017.m.g.


1.KLASE

PATRĪCIJA KUBULIŅA  1.C        1.vieta

SINTIJA ZEPA  1.C                  2.vieta

ANNA GAVARE  1.B                  2.vieta

LUĪZE MEIJERE  1.C                 3.vieta


2.KLASE

LORETA BREIKŠA  2.A                1.vieta

MADARA FRĪDMANE  2.A           2.vieta

KĀRLIS EDVARDS PIŅĶIS  2.A    3.vieta

ADRIANA VALENIECE  2.B          3.vieta


3.KLASE

ARMANDS GOLDBERGS  3.B     1.vieta

ENDIJA KRAMPĀNE  3.B           2.vieta

REINIS JAKSTS  3.B                 3.vieta

LAURA FREIMANE  3.A             3.vieta


4.KLASE

RASA SPRIŅĢE 4.A                   1.vieta

EVITA EZERA 4.A                      1.vieta

MARKUSS ZEILE 4.A                2.vieta

KRISTOFERS BALODIS 4.C         3.vieta


 

 

alt

alt

 

alt

 

 

2016./2017.mācību gads

 

Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē

12.klases skolnieks Lauris Kalniņš izcīnījis 3.vietu!

Paldies skolotājai Ivetai Brūzītei!

 

Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādes rezultāti:

2. vieta Katrīna Liepiņa (6b),

Atzinība Artūrs Šēls (5a),

Atzinība  Andris Mačevskis     10. klase.

Skolotājas Ligita Podāne un Inguna Sniķersproģe.

Rīgas pilsētas fizikas olimpiādes rezultāti:

Atzinība        Kaspars Rumkovskis      10. klase
Atzinība        Andris Mačevskis
    10. klase

  Skolotāja Tatjana Cīrule.

Skolas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6.kl. un 7.-8.kl. rezultāti:

5.- 6. klašu grupā
1. vieta Elizabete Priedola 6.a kl.
2.vieta Katrīna Liepiņa       6.b kl.
3. vieta Anete Rebaine      6.a kl.
3. vieta Estere Ķuze          5.b kl.


7.- 8. klašu grupā
1. vieta Ilva Bielaja                7.a kl.
2.vieta Annija Katrīna Dumpe 8.a kl.
3. vieta Aleksandrs Stepakins 7.b kl.

Skolas matemātikas 5.kl. rezultāti:

1. vieta Marija  Tkačenko   5.b kl.
2. vieta Artūrs  Šēls            5.a kl.
2. vieta Anna  Linda   Alka  5.a kl.
2. vieta Elizabete   Ēdolfa   5.a  kl.
3. vieta Roberts   Legzdiņš  5.b kl.
3. vieta Kārlis   Benefelds   5.a kl.

Skolas ģeogrāfijas  olimpiādes 7., 8.,11.kl. rezultāti:

7.klašu grupā  
1.vieta  Aleksandrs Stepakins 7.b kl.
2.vieta  Markuss Stankevičs    7.a  kl.
3.vieta  Anna Selīna Mazūra    7.a kl.   


8.klašu grupā
1.vieta  Eva Dadze                    8.a kl.
2.vieta  Hugo Keisels                8.a kl.           
3.vieta  Ramona Remeika         8.b kl.  

 
11.a klasē
1.vieta  Lāsma Mičerevska       11.a kl.
2.vieta  Inga Nazarova              11.a kl.   
3.vieta  Artūrs Trasuns              11.a  kl.

 Skolotāja Iveta Brūzīte.

Skolas krievu valodas olimpiādes 10.-12. kl. rezultāti:

Grupa L
1. vieta - Evita Roponena          12.kl.
2. vieta – Anastasija Jeļisejeva 12.kl.
3. vieta – Rebeka Jakimoviča    11.kl.
Atzinība – Linda Cipruse           12.kl.
Atzinībs –  Katrīna  Staškeviča  11.kl.


 Grupa K
1.vieta  – Aleksandrs Ruskulis   12.kl.
2.vieta  – Sabīne Bogdanova     12.kl.
3.vieta  – Inga Nazarova             11.kl.
Atzinība – Andris Mačevskis       10.kl.
Atzinība – Liāna Kazakova         10.kl.
 


III vieta

Zemgales priekšpilsētas skolu sacensībās

basketbolā:

Romānam Popovam, 7b .kl., Roberta Visnapam-Lācim, 7b.kl.,              

Danielam Plaunovam, 7b.kl., Mārtiņam Eidukam, 7b.kl., 

Agrim Meisteram 7b.kl., Rinaldam Štālam, 6c.kl.

alt

 

 

III vieta

Zemgales priekšpilsētas skolu sacensībās futbolā

Matīss Morozovs, 9.kl.

Jānis Pudāns, 9.kl.

Henrijs Liepa, 9.kl.

Armands Malnačs, 9.kl.

Reinim Zelčam, 9.kl.

Dāvids Sergs-Jurkāns, 9.kl.

Emīls Beķis, 8a.kl.

Kaspars Mulers, 8b.kl.

Alens Tolstojs, 8a.kl.

Rolands Ikoņņikovs, 8a.kl.

alt

 

 

II vieta

Zemgales priekšpilsētas skolu sacensībās futbolā

 

Leonards Žabins, 6a.kl.

Kārlis Benefelds, 5a.kl.

Tomass Barčs, 6c.kl.

Roberts Rozenbergs, 6c.kl.

Ričards Muižnieks, 6c.kl.

Rinalds Štāls, 6c.kl.

Tomijs Černovskis, 6c.kl.

Toms Osipenko, 6a.kl.

 

alt

 

 

III vieta

Zemgales priekšpilsētas skolu sacensībās futbolā

alt

Kārlis Benefelds                     5a.kl.

Artūrs Šēls                             5a.kl

Emīls Birznieks                      5a.kl.

Ernests Krese                        5a.kl.

Kārlis Ābele                            5a.kl.

Roberts Konopeckis               4c.kl.

 

Deivs Ozoliņš                         4c.kl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015./16.m.g. Rīgas 94.vidusskolas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji:

1.vieta        Tomass Žigadlo             1.b. klase    latviešu valodā
1.vieta        Liene Linkeviča             2.a klase       latviešu valodā
1.vieta        Elīza Meijere                  2.b klase     latviešu valodā
1.vieta        Evita Ezera                     3.a klase     latviešu valodā
1.vieta        Elizabete Ēdolfa             4.a klase     latviešu valodā

1.vieta        Evita Roponena              11. klase    krievu valodā
1.vieta        Aleksandrs Ruskulis      11. klase      krievu valodā
1.vieta        Katrīna Liepiņa                5.b klase   matemātikā
1.vieta        Lauris Kalniņš                11. klase     ģeogrāfijā
1.vieta        Reinis Birznieks              9.a klase    bioloģijā2015./16.m.g. Latvenergo erudīcijas konkursā  8. un 9. klašu skolēniem  "Eksperiments" Rīgas pilsētā iegūta 1.vieta.

Komanda „Kosinusi”:
Kapteinis Ņikita Mackēvičs 8.b klase    
Dalībnieki: Unda Kreišmane 8.b klase
Undīne Beatrise Kauliņa  8.b klase
Angelīna Petrova 8.a klase
Kristaps Briška 9.a klase.
 

Skolotājas Ivaise Šīra


2015./16.m.g. Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu  III Deju svētku repertuāra atlases skatē Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona kolektīvu konkurencē iegūtas pateicības:
 

Tautas deju kolektīvs "Ziepniekkalna zvirbulēni"
1.-2.klašu A un B grupā, 3.-4.klašu A grupā.

 
Skolotājas Iveta Tomiņa

 

2015./16.m.g. Rīgas pilsētas Vokālās mūzikas konkurss "Balsis" I kārta Zemgales priekšpilsētā un Kurzemes rajonā iegūta 2.pakāpes diploms:

jaunākajā grupā 1.-2.klašu ansamblis.

Skolotājas Ināra Strautmane


2015./16.m.g. Latvijas 43.atklātās  matemātikas olimpiādes rezultāti:

2.vieta        Toms Ozoliņš                5.a klase
3.vieta        Katrīna Liepiņa             5.b klase
atzinība      Alīna Krasnolucka       5.c klase

Skolotājas Inguna Sniķersproģe un Ligita Podāne.

2015./16.m.g. Rīgas pilsētas matemātikas konkursā "Spicprātis" iegūta 3.vieta:

Piedalījās 6.a klases komanda:
Kapteinis Andrejs Koreņiks    
Dalībnieki: Aleksandra Červinska, Helma Vīksna, Ilva Bielaja, Betija Kukaine, Valters Vēģelis

Skolotājas Ligita Podāne.

2015./16.m.g. Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti:

atzinība        Oskars Kaļva                   12. klase
atzinība        Lauris Kalniņš                 11. klase
 Skolotāja Iveta Brūzīte.

2015./16.m.g. Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādes rezultāti:

1.vieta        Katrīna Liepiņa              5.b klase
3.vieta        Elizabete Priedola         5.a klase
3.vieta        Patrīcija Akmentiņa       5.b klase
3.vieta        Patrīcija Krieviņa           5.c klase
atzinība      Jūlija Čurakova              6.b klase

Skolotājas Inguna Sniķersproģe un Ligita Podāne.

3.vieta        Polīna Lomakina              9.b klase
3.vieta        Artūrs Krasnoluckis         9.b klase
atzinība      Oskars Babris                   9.a klase
 Skolotājas Inguna Sniķersproģe un Inga Aurmane.

2015./16.m.g. Rīgas pilsētas fizikas olimpiādes rezultāti:

3.vieta         Melisa Plikšķe                  9.b klase

 Skolotāja Tatjana Cīrule.

2015./16.m.g. Rīgas pilsētas krievu valodas olimpiādes rezultāti:

3.vieta        Aleksandrs Ruskulis       11. klase
atzinība      Evita Roponena               11. klase
atzinība     Linda Cipruse                   11. klase
 Skolotāja Olga Zalaka.

2015./16.m.g. Rīgas pilsētas vēstures olimpiādes rezultāti:

3.vieta        Oskars Kaļva                   12. klase
3.vieta         Melisa Plikšķe                  9.b klase
atzinība       Kārlis Siders                    9.a klase
 Skolotāja Skaidrīte Kalote.

2015./16.m.g. Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādes rezultāti:

3.vieta         Melisa Plikšķe                  9.b klase
3.vieta         Artūrs Krasnoluckis         9.b klase
 Skolotāja Ivaise Šīra.

2015./16.m.g. Rīgas Angļu ģimnāzijas rīkotā angļu valodas konkursa  „English is Great!”  rezultāti:

1.vieta         Kārlis Siders                  9.a klase

 Skolotājs Ivans Sturovs.

Skolu sadraudzības konkursā matemātikā 11.klasēm mūsu skolas komanda izcīnīja  1.vietu!

Paldies komandas dalībniecēm -
Sabīnei Bogdanovai,
Evitai Roponenai,
Sindijai Barkevičai,
Emīlijai Ivanovskai .


Skolotāja Ligita Podāne

 


2014./15.m.g. Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti:

3.vieta          Pēterim Ligeram                   12. klase
atzinība         Oskaram Kaļvam                 11. klase
 Skolotāja Iveta Brūzīte.

2014./15.m.g. Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādes rezultāti:

3.vieta          Valters Vēģelis                 5.a klase
atzinība        Helma Vīksna                   5.a klase

2.vieta          Laura Tiltiņa                      6.b klase
3.vieta          Elza Reknere                     6.b klase 

atzinība        Ievai Kanašonokai            8.b klase

Skolotājas Ingai Aurmane, Ligitai Podāne un  Inguna Sniķersproģe

3.vieta         Agnese Rumkovska            11. klase

Skolotāja Inguna Sniķersproģe

2014./15.m.g. Rīgas pilsētas fizikas olimpiādes rezultāti:

3.vieta         Paulai Kuzņecovai             9.a klase

Skolotāja Tatjana Cīrule

2014./15.m.g. Rīgas pilsētas ekonomikas olimpiādes rezultāti:

atzinība         Montai Urbānei              12. klase

Skolotāja Skaidrīte Kalote

2014./15.m.g. Rīgas pilsētas latviešu valodas olimpiādes rezultāti:

2.vieta          Agnesei Rumkovskai              11. klase
3.vieta          Oskaram Kaļvam                    11. klase
3.vieta          Melisai Plikšķei                       8.b klase

Skolotāja Solvita Kaktiņa.

2014./15.m.g. Rīgas pilsētas vēstures olimpiādes rezultāti:

2.vieta          Romānam Žukovam               9.a. klase
atzinība         Ragnāram Reinim Stabiņam 9.b klase
atzinība         Pēterim Ligeram                   12. klase


 Skolotāja Skaidrīte Kalote.

 


 

 

Ir aizritējis aizraujošais 2013./2014. mācību gada olimpiāžu laiks.
Notikuši arī dažādi konkursi un sporta sacensības.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un sveicam uzvarētājus 14.maijā 1.-6.klašu skolēnus ar iegūtajiem rezultātiem skolas olimpiādēs,
ar izcīnītajām uzvarām konkursos, sporta sacensībās un citos pasākumos!


Rīgas 94.vidusskolas skolēnu sasniegumi
pilsētas olimpiādēs  2013./14.m.g.

Skolēns

Klase
Priekšmets
Iegūtā vieta
Skolotāja
 
Elizabete
Grinblate
9b
bioloģija
3
Ivaise
Šīra
Sabīne
Bogdanova
9b
bioloģija
atzinība
Ivaise
Šīra
Māris
Bokta
12
fizika
atzinība
Tatjana
Cīrule
Monta
Urbāne
11
fizika
3
Tatjana
Cīrule
Kristiāns
Kreinbergs
9b
fizika
3
Tatjana
Cīrule
Sabīne
Bogdanova
9b
fizika
atzinība
Tatjana
Cīrule
Māris
Bokta
12
vēsture
atzinība
Skaidrīte
Kalote
Asanta
Miesniece
9a
latv. val. un literatūra
atzinība
Mairita
Klieče
Elizabete
Grinblate
9b
latv. val. un literatūra
atzinība
Mairita
Klieče
Kārlis
Siders
7a
angļu val.
3
Daina
Priede
Māris
Bokta
12
ģeogrāfija
3
Iveta
Brūzīte
Pēteris
Ligers
11
ģeogrāfija
3
Iveta
Brūzīte
Agnese
Rumkovska
10
matemātika
2
Inguna
Sniķersproģe
Dāvis
Benefelds
5b
matemātika
2
Inga
Aurmane
Paula
Kuzņecova
8a
matemātika
3
Inguna
Sniķersproģe
Elza
Reknere
5b
matemātika
atzinība
Inga
Aurmane
Lauris
Kalniņš
9a
angļu v.(RAĢ atklātā ol.)
3
Daina
Priede

 


2013./14.m.g. Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 2.posma olimpiādes rezultāti

Atzinība    Elizabete Grinblate  9. b klase
Atzinība    Asanta Miesniece    9. a klase

  Apsveicam! Skolotāja  Mairita Klieče

2013./14.m.g. Rīgas pilsētas fizikas olimpiādes rezultāti:

3.vieta         Kristiāns Kreinbergs 9.b klase
3.vieta          Monta Urbāne          11. klase
Atzinība       Sabīne Bogdanova    9.b klase
Atzinība        Māris Bokta             12.klase

Apsveicam! Skolotāja Tatjana Cīrule.

2013./14.m.g. Rīgas pilsētas vēstures olimpiādes rezultāti:
   
Atzinība        Māris Bokta    12. klase

Apsveicam! Vēstures skolotāja Skaidrīte Kalote

2013./14.m.g. Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādes rezultāti:
   
3.vieta          Elizabete Grinblate    9.b   klase
Atzinība        Sabīne Bogdanova     9.b    klase

Apsveicam! Bioloģijas skolotāja Ivaise Šīra

2013./14.m.g. Rīgas 94. vidusskolas latviešu valodas un literatūras  olimpiādes rezultāti   
        9. klašu grupā uzvarētāji:
1. vieta  Asanta Miesniece    9. a klase
2. vieta Elizabete Grinblate  9. b klase
3. vieta  Kristīne Kiete          9. a klase
3. vieta  Evita Roponena        9. a klase

          8. klašu grupā uzvarētāji:
1. vieta Inga Nazarova         8. b klase
2. vieta Lāsma Mičerevska   8. b klase
3. vieta-Paula Kuzņecova      8. a klase

Apsveicam! Skolotājas Solvita Kaktiņa un Mairita Klieče

2013./14.m.g. Rīgas 94. vidusskolas fizikas olimpiādes rezultāti:
   
1. vieta         Māris Bokta    12.klase 
2.vieta          Oskars Kaļva   10.klase
3.vieta          Dženifera Kerubiņa    8.b   klase
Atzinība        Sabīne Bogdanova     9.b    klase


Apsveicam! Fizikas skolotāja Tajana Cīrule

"Laba iespēja slēpjas aiz grūtībam un problēmām" Einšteins

 


 

Rīgas 94.vidusskolas skolēnu sasniegumi Rīgas pilsētas olimpiādēs  2012./13.m.g.

 

 

 

Npk Skolēns Klase Priekšmets Iegūtā vieta Skolotāja 
1 Oskars Kaļva 9b bioloģija atzinība Ivaise Šīra
2 Edgars Purniņš 9b bioloģija atzinība Ivaise Šīra
3 Māris Bokta 11 fizika 3 Tatjana  Cīrule
4 Monta Urbāne 10 fizika atzinība Tatjana  Cīrule
5 Māris Bokta 11 ģeogrāfija atzinība Iveta Brūzīte 
6 Karina Čebikina 12 vēsture atzinība Skaidrīte Kalote
7 Jānis Marherts 12 vēsture atzinība Skaidrīte Kalote
8 Juta Kreišmane 9b latv. val. un literatūra atzinība Maruta Blūmentāle
9 Oskars Kaļva 9b latv. val. un literatūra atzinība Maruta Blūmentāle
10 Agita Gutāne 12 latv. val. un literatūra 2 Solvita Kaktiņa
11 Ulvis Gustavs Egle 12 matemātika atzinība Inguna Sniķersproģe
12 Agnese Rumkovska 9b matemātika 3 Ilze Baumane
13 Arnita Zamberga 5a matemātika 1 Inga  Aurmane
14 Andris Ivanovs 5a matemātika 2 Inga  Aurmane
15 Kārlis Siders 6a matemātika 2 Inga  Aurmane
16 Anna Ozoliņa 6a matemātika 2 Inga  Aurmane
17 Ieva Kanašonoka 6b matemātika 3 Ligita Podāne
18 Artūrs Krasnoluckis 6b matemātika atzinība Ligita Podāne
19 Lauris Kalniņš 8a angļu v.(RAĢ atklātā ol.) 2 Daina Priede


Pagājušā mācību gada sasniegumi.

Ir aizritējis aktīvākais 2011./2012. mācību gada olimpiāžu laiks.
Notikuši arī dažādi konkursi un sporta sacensības.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un sveicam uzvarētājus!

  Mēs lepojamies:
ar iegūtajiem rezultātiem skolas olimpiādēs,
ar sasniegumiem Zemgales priekšpilsētas un Rīgas pilsētas olimpiādēs,
ar izcīnītajām uzvarām konkursos, sporta sacensībās un citos pasākumos!

 


Rīgas 94.vidusskolas skolas olimpiāžu 1.vietu ieguvēji.

1 Monta Urbāne 9a fizika 1 T. Cīrule
2 Oskars Kaļva 8b bioloģija 1 I. Šīra
3 Inese Babre 9a bioloģija 1 I. Šīra
4 Inese Babre 9a ķīmija 1 Dz. Porozova
5 Monta Urbāne 9a ķīmija 1 Dz. Porozova
6 Kristīne Zatirka 12 krievu val. 1 O.Zalaka
7 Māris Zalaks 12 krievu val. 1 O.Zalaka
8 Ksenija Redčenkova 11 krievu val. 1 M. Sille
9 Kārlis Siders 5a matemātika 1 I. Aurmane
10 Paula Kuzņecova 6a matemātika 1 I. Aurmane
11 Kristīne Kiete 7a matemātika 1 I. Sniķersproģe
12 Liene Ratnika 8a matemātika 1 I. Aurmane
13 Monta Urbāne 9a matemātika 1 L. Podāne
14 Ulvis Gustavs Egle 11 matemātika 1 I. Sniķersproģe
15 Oskars Kaļva 8b latv. val. un literatūra 1 M. Blūmentāle
16 Anna  Stroža 9b latv. val. un literatūra 1 M. Klieče
17 Laima Gavare 1a vizuālā māksla 1 L. Rožkalne
18 Roberts Visnaps Lācis 2b vizuālā māksla 1 L. Rožkalne
19 Viktorija Džede 3a vizuālā māksla 1 M. Beņķīte
20 Beāte Smilšarāja 3b vizuālā māksla 1 I. Magone
21 Andris Ivanovs 4 vizuālā māksla 1 I. Magone
15 Emīls Lagzdiņš 12 ģeogrāfija 1 I. Brūzīte
16 Kaspars  Rumkovskis 5a lietišķā informātika 1 V. Kundziņa
17 Ieva Kanašonoka 5b lietišķā informātika 1 B. Lazdiņa
18 Aldis Ivanovs 6b lietišķā informātika 1 V. Kundziņa
19 Rita Buša 6b lietišķā informātika 1 V. Kundziņa
20 Asanta Agne Miesniece 7a lietišķā informātika 1 V. Kundziņa
21 Evita Ropponena 7a lietišķā informātika 1 V. Kundziņa

 


Rīgas 94.vidusskolas Zemgales priekšpilsētas un  Rīgas pilsētas olimpiāžu uzvarētāji

        Priekšmets Zemgales priekšpilsētā Pilsētā    
1 Inese Babre 9a bioloģija 2   Ivaise Šīra
2 Guntis Džeriņš 12 vēsture atzinība   Skaidrīte Kalote
3 Emīls Lagzdiņš 12 vēsture atzinība   Skaidrīte Kalote
4 Emīlija Žabina 3b matemātika   sudraba medaļa Gita  Leitāne
5 Andis Ignats Jermakovs 4 matemātika   bronzas medaļa Inese Magone
6 Māris  Zalaks 12 krievu val.(A grupa) atzinība   Olga Zalaka
7 Ksenija Redčenkova 11 krievu val.(B grupa) atzinība   Margarita Sille
8 Tamara Rustamova 11 krievu val.(B grupa) 1   Margarita Sille
9 Agnese Rumkovska 8b latv. val. un literatūra 3   Maruta Blūmentāle
10 Oskars Kaļva 8b latv. val. un literatūra atzinība   Maruta Blūmentāle
11 Ulvis Gustavs Egle 11 matemātika 3   Inguna Sniķersproģe
12 Inese Babre 9a matemātika atzinība   Ligita Podāne
13 Agita Gutāne 11 latv. val. un literatūra 3   Solvita Kaktiņa
14 Māris Bokta 10 fizika 3   Tatjana  Cīrule
15 Inese  Babre 9a ķīmija 3   Dzintra Porozova
16 Daniels Kaspars  Vinniņš 7b angļu val.   3 Daina Priede
17 Lauris Kalniņš 7a angļu val.   3 Daina Priede
18 Agnese Rumkovska 8b matemātika 2   Ilze Baumane
19 Reinis Sadovskis 8a matemātika 1   Inga Aurmane
20 Paula Kuzņecova 6a matemātika 2   Inga  Aurmane
21 Emīls Lagzdiņš 12 ģeogrāfija 3   Iveta Brūzīte 
22 Evita Ropponena 7a informātika 1   Veiksma Kundziņa
23 Kaspars Rumkovskis 5a informātika atzinība   Veiksma Kundziņa
24 Asanta Agne Miesniece 7a informātika atzinība   Veiksma Kundziņa