alt

 

 

Atvērto durvju dienas 2017.gadā.

 


altĒnotāju stāsti.


Izglītības izstāde SKOLA 2017

alt

Informācija par izstādi:  http://www.bt1.lv/skola/

 


LR Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces aicinājums.

alt

 


 

alt

Karjeras nedēļa - 2016

10.10.16. – 21.10.16.

2016. gadā Karjeras nedēļas tēma

"ES BŪŠU darba tirgū"

Karjeras nedēļas ideja un mērķis

Palīdzēt skolēniem:

  • izzināt sevi, profesijas (darba tirgu), izglītības iespējas;

  • veicināt karjeras vadības prasmju apguvi;
  • pieņemt savlaicīgus, apzinātus un reālus karjeras lēmumus  atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Veicināt skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties

Aktualizēt karjeras atbalsta lomu skolās:

  • veicināt skolēnu izpratni par saikni starp skolā iegūto izglītību un karjeras iespējām pēc skolas beigšanas (mācību turpināšana un darbs);
  •  
  • veicināt skolēnu motivāciju mācīties, vispusīgi pilnveidoties.

Rīgas 94.vidusskolas karjeras nedēļas 2016 plāns 

 

 

 

Vasaras uzņemšana!alt

Vai vēlies iegūt sirdij tuvu profesiju, bet nezini, ko mācīties? Varbūt vēlies iegūt jaunu profesiju, jo līdzšinējā specialitāte nav izrādījusies īstā? Iespējams, Tu jau strādā savā profesijā, bet trūkst tikai izglītības? Bet dažreiz pats svarīgākais ir, lai mācības ir bez maksas. Ja tas ir par Tevi, izmanto iespēju iegūt profesiju ar Jauniešu garantiju!

 

Plašāk http://viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001)

 


Atvērto durvju dienas dažādas Latvijas izglītības iestādēs

Portālā NIID.LV tiek apkopota un regulāri papildināta informācija par dažādu Latvijas augstākās un pr

alt

ofesionālās izglītības iestāžu Atvērto durvju dienām http://www.niid.lv/infodienas

 


“Kas jāzina izvēloties studijas ārzemēs?”

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/276450-velos-studet-arzemes-kas-man-jazina/


KRJERAS NEDĒĻA 2015

Skolas pasākumu plāns

Uzziņas materiāli par izglītības iespējām Eiropā VIAA mājas lapā

alt