Lai bērnu dienu sapņialt
Tāpat kā skolas zvans –
Ved mūs pa dzīves kāpnēm,
Kur saulains pavasars.

A.Rode

Pēdējā zvana svētki
9.a, 9.b un 12.klasei
13.maijā

Plkst.12.25 – 12.klases gājiens pa skolu
Plkst. 12.40  -  Svētku pasākums aktu zālē