Kārtība uzņemšanai 10.-11.klasēs 2016./2017.mācību gadam.

Piesakoties mācībām vidusskolā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) vecāku iesniegums;
2) apliecība par pamatizglītību, gada un eksāmenu sekmju izraksts;
3) skolēna medicīniskā karte 026/u.


Papildus informācija pa tālr. 67672700 vai 67675805.