alt 

  Kā sarkani lukturi sērmūkši spīd, -
  Līkst zari no ķekaru svara.
  Un resnulim ozolam zīles krīt.
  Ak, Dievs! Kāda rudenim vara!
                 (I. Vīksniņa - Driķe)

 

  Skolas 2016./2017.mācību gada sākuma

svinīgā norise

1. septembrī 

10:00 -10:20  Pulcēšanās skolas iekšpagalmā.
 Pirmklasnieki pulcējas plkst.10:00 pie savām klases audzinātājām.

10:25 -10:30    Gājiens uz laukumu skolas priekšā.
10:30
-10:50    Svinīgais pasākums.
11:00 -11:40    Klases stunda.

11:00               1.klašu vecāku tikšanās ar skolas direktoru aktu zālē

Veiksmīgu jauno mācību gadu!

Administrācija