Skola dibināta 1989. gada 28.septembrīalt
Skolēnu skaits 543
Pedagoģiskie darbinieki 52
Tehniskie darbinieki 30

2014.gada 29.septembrī atvērta jauna pirmskolas izglītības grupa ar labiekārtotām telpām un rotaļu laukumu skolas pagalmā.

Skolas nodrošinājums:
labiekārtoti mācību kabineti,
12 modernizēti kabineti ar interaktīvajām tāfelēm,
7 aprīkoti ar projektoriem,
2 datorkabineti,
2 sporta zāles,
2 trenažieru zāles,
aerobikas zāle,
futbola laukums,
bibliotēka ar lasītavu,
aktu zāle,
ēdnīca un kafejnīca,
garderobe ar 700 slēdzamiem skapīšiem.
Mūsu skolā bērni var uzsākt gaitas no pirmskolas vecuma 3-6 gadi, tad mācās no 1.-12.klasei vispārējās pamatskolas un vidusskolas izglītības programmās. Šī ir vienīgā latviešu plūsmas vidusskola Ziepniekkalna rajonā. Skolas darbība veicina skolēna izaugsmes pēctecību atbilstoši skolēna attīstības posmam. To nodrošina vienota pedagoģiskā pieeja mācību procesam, vērtēšanas sistēmai, audzināšanas darbam, skolēna mācību darba atbalsta sistēmai, kā arī radoši organizētās ārpusstundu nodarbības un pulciņi.
    Mūsu skolēniem ir iespēja par brīvu apmeklēt tuvējā baseina peldēšanas nodarbības, pēc stundām nodarboties brīvā laika centrā "Nāc un piedalies!", kā arī sadarbībā ar Latvijas lielāko autoskolu CREDO (www.credo.lv). 94. vidusskolas skolēniem tiek piedāvāta iespēja bez maksas vidusskolas telpās apgūt teorētisko apmācību autoskolā A un B kategorijas transportlīdzekļu autovadītājiem (bez maksas skolēni saņems teorētisko apmācību, dokumentu noformēšanu, kā arī skolas eksāmenu kārtošanu).
Skolā tiek īstenotas trīs vispārējās izglītības programmas:
1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111).
2. Pamatizglītības programma (kods 21011111).
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).