Direktors:
  Vladimirs Komarovs   67676674
Sekretāre:
  Dace Kiete   67675805
         
Direktora vietnieki :
       
  izglītības jomā
  Ilze Baumane   67675805
  izglītības jomā
  Iveta Dziedātāja   67675805
  IT jomā
       
  saimniecības jautājumos
  Sandra Eizenberga   67675805
Atbalsta personāls:
       
  sociālais pedagogs
  Larisa Zamotkina    
  psihologs   Anna Plisko    
  logopēds, speciālais pedagogs
  Aija Zukule    
         
  medmāsa
  Dzintra Jermacāne    
  bibliotekāre
  Elita Kaļva    

 

Skolas darbinieku saraksts, pie kā vērsties, dažādu situāciju gadījumā.(pdf šeit)