alt

alt

alt


Interešu izglītības pulciņu nodarbību saraksts
2016./2017.m.g. 2.semestrim
(pdf formātā)alt

Koris, Vokālais ansamblis, Tautas deju kolektīvs, Angļu valodas pulciņš, Vizuālās mākslas pulciņš, Skolas Teātra pulciņš, Datorpulciņš, Kustību nodarbības, Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņi, Basketbola pulciņš.


Interešu izglītības pulciņu dalība skatēs 2015./2016.m.g.

alt2016.g. 7., 9. un 10. martā Rīgā notika  Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu  III Deju svētku repertuāra atlases skates . Galvenais šī un nākamā mācību gada mērķis Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tautas deju apvienībai ir gatavošanās III Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu Deju svētkiem, kas notiks 2017. gadā. Šie svētki iekļauti arī Latvijas simtgades pasākumu plānā.
 Šogad deju skatēs Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītājiem bija iespēja būt par šo svētku līdzautoriem, proti, piedāvāt tādu repertuāru, kas būtu piemērots Deju svētku programmai. Koncertā “Trejdeviņi deju raksti” skatītājus iepazīstinās ar lielu daļu no jaundarbiem, kuru horeogrāfijas veidojuši mūsu pašu Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāji.
Mūsu skolas Tautas deju kolektīvs "Ziepniekkalna zvirbulēni" Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona kolektīvu  konkurencē iegva pateicības 1.-2.klašu A un B grupā, 3.-4.klašu A grupā. Paldies kolektīva vadītājai - skolotājai Ivetai Tomiņai.
Plašāk skatīt http://www.intereses.lv/tautas-deja/protokoli/

alt


 

Savukārt, Vokālās mūzikas konkursam „Balsis” 2016.gadā aprit 10 gadi. Bērnu un jauniešu intealtrese par

alt

vokālo mākslu un aizrautīgā akustiskā muzicēšana, kā arī pedagoguprofesionālais darbs un atsaucība sekmējusi konkursa „Balsis” tradīcijas nostiprināšanos un apliecinājusi tā pastāvēšanas ilgtspēju.
Plašāk skatīt  http://visc.gov.lv/intizglitiba/muzika.shtml
2016. gada 28. februārī  Bērnu un jauniešu centrā  “Altona”  no rīta līdz vakaram sanēja kā bišu strops izglītības, interešu izglītības un kultūras iestādēm sacentās vokālās mūzikas konkursā “Balsis”.  Dalībniekus vērtēja Valsts izglītības satura centra izveidota žūrija.
Ar rezultātiem var iepazīties  RIIMC mājas lapā intereses.lv  sadaļā Protokoli. Mūsu skolu pārstāvēja 1.-2.klašu ansamblis skolotājas Ināras Strautmanes vadībā un ieguva jaunākajā grupā 2.pakāpes diplomu Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona kolektīvu konkurencē. Apsveicam ar panākumiem!

 


Sveicam mūsu skolas skolnieci Annu Selīnu Mazūru ar iegūto 1.vietu jauno mūziķu konkursā "Talantu delfinārijs"

Starptautiskais konkurss - „Talantu delfinārijs ” notika Lietuvā Klaipēdas pilsēta 2015.gada 8.novembrī. Konkursā piedalījās solisti un ansambļi no Latvijas -  Rīgas un Venstpils, kā arī no citām Igaunijas un Lietuvas pilsētām. Anna konkursā izpildīja 3 dziesmas.

Sveicam mūsu skolas skolnieci Annu Selīnu Mazūru ar iegūto 2.vietu jauno izpildītāju konkursā "Enģeļu balsis" vecuma grupā 10.-14.gadi.

Konkurss - „Eņģeļu balsis” tiek rīkots ar mērķi dot iespēju Latvijas jaunajiem skatuvealts māksliniekiem parādīt savas prasmes un iemaņas Latvijas iedzīvotājiem, dodot iespēju jaunajiem māksliniekiem piedalīties Ziemassvētku koncertu sērijās un TV ierakstos, atklājot jaunatnes radošo potenciālu.

Projekta radošā komanda Ieva Akuratere, Evita Zālīte, Ingus Pētersons, Ieva Kerēvica, Jānis Ozols, Gints Sola, Madars Kalniņš, Evelīna Strazdiņa aicināja uz konkursu "Eņģeļu balsis" Dikļu pils dziedošos bērnus un jauniešus no visas Latvijas.

Konkurss arī šogad izskanēja pirmajā Adventē Dikļu pilī.
Lai piedalītos konkursā „Eņģeļu balsis” jaunajiem izpildītājiem pēc brīvas izvēles bija nepieciešams sagatavot vienu Ziemassvētku dziesmu, vai arī dziesmu, kas atbilst ziemas tematikai un noskaņai. Sirsnība, vienkāršība un sirdssiltums - trīs vārdos iezīmē konkursa noskaņu un emocionālo līniju. Konkursā ļoti augstu tika vērtēts emocionālais izpildījums un mākslinieciskā kvalitāte.

                                                                                                    Mūzikas skolotāja Ināra Strautmane

                                                                                                 Skatīt vairāk: www.engelubalsis.lv


Basketbola nodaļa BS/Rīga Pārdaugava
aicina uz basketbola treniņiem 94.vsk.

Treniņu grafiks:

pirmdienās 16:15-17:45(jaukta grupa-zēni un meitenes 2003-2006.g.dz),
            no 18-19:30(zēni, kas spēle komanda 2002-2003. g.dz.)

otrdienās 17:00-18:00 (jaukta grupa-meitenes un zēni 2003-2006.g.dz.) un
         no 18:00-19:00 (zēni, kas spēle komanda 2002-2003. g.dz.)

trešdienās 16:30-17:30 (jaukta grupa-meitenes un zēni 2003-2006.g.dz.) un
           no 17:30-19:00 (zēni, kas spēle komanda 2002-2003. g.dz.)

ceturtdienās 17:00-18:00 (jaukta grupa-meitenes un zēni 2003-2006.g.dz.) un
              no 18:00-19:30 (zēni ,kas spēle komanda 2002-2003. g.dz.)

piektdienās 16:15-17:15(jaukta grupa-meitenes,zēni 2003.-2006g.dz.) un
            no 17:15-18:15(zēni, kuri spēlē 2002-2003.g.dz. )


Treneris A.Sarkans :26103026
Info par skolu: 26531385
http://www.basketbolaskola.lv/public/


Florbola treniņi 94. vsk.
Treniņu grafiks:

    Otrdienās no 16.00 – 17.00 (1.-5.kl. zēni un meitenes)
Ceturtdienās no 16.00 – 17.00 (1.-5.kl. zēni un meitenes)

Trenere : D.Ametere mob. tālr.26414746


Futbola treniņi 94. vsk.
  Pirmdienās no 19.00 – 20.00 (1. -2.kl. zēni)
Ceturtdienās no 19.00 – 20.00 (1. -2.kl. zēni)
   Sestdienās no 15.00 – 16.00 (1. -2.kl. zēni)

Treneris: J. Eņģels: 29667834