Skolā darbojas Brīvā laika centrs (BLC).

"Nāc un piedalies" 3. stāvā.

alt

Iekšējās kārtības noteikumi

alt

Darbinieki: vadītāja Ivonna Vēvere

Pedagogi: Gita Leitāne, Iveta Grūba, Guntra Pārstrauta, Vineta Polmane, Ineta Kušnere

 

BLC "Nāc un piedalies" darbība darba dienās:

 

Pirmdiena - 14.00 - 19.00

Otrdiena -    14.00 - 19.00              

Trešdiena - 14.00 - 19.00

Ceturtdiena - 14.00 - 19.00

Piektdiena - 14.00 - 19.00

Mūsu brīvā laika centra apmeklētāji un vecāki!

Saskaņā ar skolas pasākumu plānu,

informējam Jūs, ka 15.02.18. Centrs strādās līdz plkst. 17.00, bet

16.02.18. līdz plkst. 18.00.

BLC "Nāc un piedalies" vadītāja

                    alt

Centra apmeklētāji!

Esiet lūdzu vērīgi un saplānojiet savu brīvo laiku!

Paturiet prātā! Drošība ir jūsu rokās!

alt

 


 

Cien. mūsu skolas 1.- 4. klašu vecāki!

Informēju Jūs, ka mūsu skolas iekšējie noteikumi "Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Rīgas 94. vidusskolā" ir attiecināma uz mācību procesa laiku skolā līdz plkst. 16.00.

Aicinu BLC "Nāc un piedalies" apmeklētāju vecākus un aizbildņus nākt pēc savām atvasēm uz centru 3. stāvā, saskaņā ar mūsu centra iekšējiem kārtības noteikumiem.

BLC "Nāc un piedalies" vadītāja

Ivonna Vēvere

_______________________________________________________________________________________________