RĪGAS 94. VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKA

alt

Periodika 2017. gadam.

Vispārīgā informācija

Rīgas 94.vidusskolas bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2003.gada 7.oktobrī.

Bibliotēkas reģistrācijas numurs BLB0064.


Bibliotēka ir Rīgas 94.vidusskolas struktūrvienība, tā atbalsta skolas mācību procesu un vispārējo skolas darbību.

Bibliotēkas galvenie darbības virzieni:
- izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un glabāšana;
- skolēnu un pedagogu bibliotekārā un informatīvā apkalpošana;
- skolēnu lasītprasmes veicināšana;
- informatīvo prasmju mācīšana.


Bibliotēka apkalpo Rīgas 94.vidusskolas skolēnus, viņu vecākus, pedagogus, darbiniekus, absolventus.

Bibliotēkā ir abonements ar lasītavu un atsevišķa telpa mācību grāmatu fondam. Kopējais grāmatu skaits - 12 tūkst. Lasītājiem pieejami 2 datori ar interneta pieslēgumu.

Bibliotēkā tiek veidotas dažādas tematiskās izstādes un apskatāmas 2 pastāvīgās izstādes: „Jaunumi” un „Karjeras iespējas”.


Bibliotēka lietotājiem atvērta: alt

Pirmdien 8.30 - 15.30
Otrdien 8.30 - 15.30
Trešdien 8.30 - 15.30
Ceturtdien 8.30 - 15.30
Piektdien 8.30 - 13.00

Bibliotēkas lietošanas noteikumi ir šeit.